Vrouw

Mysterieus is niet het woord
bijzonder en speciaal ook niet

Als ik je uniek noem schaam ik mij
voor de halfslachtige poging

Ontegenzeggelijk of subliem
is te moeilijk voor de waarheid

Welke taal ik ook gebruik
woorden schieten te kort

En gelukkig maar
want dat geeft de ruimte

Om te beseffen
en te ervaren

Wie en vooral wat
jij voor mij bent

Jezelf en helemaal
vrouw