2 mopjes om het paasweekend goed te beginnen

Een belg een duitser en een nederlander staan bij de Niagara

watervallen. De gids vraagt zo van “waar moeten jullie nou aan denken

als je dit natuurgeweld ziet?” De duitser: “Aan het Ruhrgebied, geld,

industrie, energie” De Nederlander: ” Aan de kracht van het water” De

belg: “Aan sex” “Waarom aan sex” vraagt de gids  de Belg: “Daar

denk ik altijd aan”

Een oud dametje hield het op een gegeven moment niet meer uit en belde

de politie. “Agent,”zei ze toen die kwam, “U moet eens gaan praten met

mijn buren. Elke nacht beuken ze op de muur en schreeuwen tot 4 uur in

de ochtend.” “Dan doet u vast geen oog dicht,”zei de meelevende agent.

“O, dat is het niet,” legde het dametje uit. “Maar bij al dat gebons en

gebrul kan ik niet met goed fatsoen pianospelen.

Gepubliceerd door

Kees-Jan

It takes one to know one