Consument te weinig bewust van renterisico

Bij een stijging van de rente met twee procentpunt komen naar schatting 80.000 huishoudens in financi