Gratis geld of hoe je een economie weer op gang krijgt

Een economie draait om het creëren van waarde. Waarde waar mensen geld voor over hebben en wat meer geld oplevert dan het geld kost. Iedere ondernemer is hiervan tot op het bot doordrongen. Die kijkt continue hoe er geld verdiend kan worden door het creëren van waarde waar mensen op zitten te wachten. Een klant is iemand met jouw geld in zijn zak. Korter dan dit kan ik niet niet samenvatten.

Maar is dat niet heel erg rechts denken vraagt u zich wellicht af? Misschien wel, maar zolang wij met zijn allen de afspraak hebben dat ons ruilmiddel en machtsmiddel geld is, dienen we de economische wetten te respecteren en niet te verkrachten met gratis geld.

Wat gebeurt er nu als je algemene economische wetten niet respecteert? Als je dus door subsidies en andere vormen van gratis geld dit mechanisme uit balans laat raken. Er ontstaat hebzucht en vernietiging van waarde. Zodra een lobby belangrijker wordt dan gezond verstand, heb je namelijk de economische poppen aan het dansen.

Laat ik een voorbeeld geven: kunst. Als een kunstenaar iets maakt waar iemand binnen een maatschappij op zit te wachten en geld voor over heeft, heeft de kunstenaar economisch bestaansrecht. Als een kunstenaar iets maakt waar niemand op zit te wachten dan heet het een hobby. En doordat er kwistig met subsidies gestrooid is, hebben we het onszelf knap lastig gemaakt om nu te herkennen wat kunst is en wat hobby is.

Ander voorbeeld, banken. Een bank is ook maar gewoon een bedrijf. Als een bedrijf slecht gerunt wordt dan gaat het bedrijf failliet. Dat klopt en de schuldeisers kunnen fluiten naar hun geld. Op de blaren zitten heet dat, had je maar beter moeten nadenken waar je je geld in stopt. Maar bij banken is gelden ineens andere regels. Heel vreemd. Als een bank namelijk failliet dreigt te gaan, dan steken we daar een stokje voor. Waarom? Laat een bank gewoon failliet gaan, dan is iedereen gelijk weer wakker en gaan mensen hun werk weer doen. Gewoon je gezonde verstand blijven gebruiken mensen.

En om met een maatje groter te praten, waarom laten we een land niet failliet gaan? Daar komen ze best wel weer overheen. Als het water aan je lippen staat, dan leer je vanzelf zwemmen. Grieken negeren al tientallen jaren de economische wetten. Denk je nu echt dat zij in een of twee jaar een gedrachtsverandering zullen krijgen? Dat lijkt mij sterk.

Maar als we de geldstekker eruit trekken, dan ontploft het. En dat klopt, het zat er al een tijdje aan te komen. Ze gaan met zijn allen de straat op, er ontstaan wat rellen en iedereen is boos op elkaar. Tot het moment dat iedereen letterlijk honger begint te krijgen. Dat is het moment waarop het land zichzelf opnieuw uitvindt. De mensen daar willen echt wel werken, we hoeven ze slechts het alternatief van gratis geld weg te nemen en het lost zich vanzelf op. Dan zien we als vanzelf Darwinisme in werking treden.

Is dit ethisch? Goede vraag waarbij mijn tegenvraag zal luiden: is de huidige situatie ethisch? Laat de pijn voelen bij degene die deze veroorzaakt heeft, niet bij degene die het moet oplossen. Dat lijkt mij niet meer dan terecht. Zolang wij geld als motor van onze maatschappij hebben afgesproken zijn de economische regels eenvoudig. Geef niet meer geld uit dan dat er binnenkomt. Als je dat wel doet, dan moet je op de blaren zitten.

Gepubliceerd door

Kees-Jan

It takes one to know one