Omschrijving organisatie

<frustratie modus aan>

or·ga·ni·sa·tie (de ~ (v.), ~s)
1 het organiseren
2 wijze waarop iets is georganiseerd => inrichting, ordening, organisme
3 groep personen met een bepaald doel of een bepaalde functie

GOED, afgelopen weekend heb ik dus tientallen pagina’s gelezen over waarom het bovenstaande niet klopt. Er zijn diverse omschrijvingen de revue gepasseerd en bij elk van deze beschrijvingen wordt uitgebreid vertelt waarom al deze omschrijvingen niet kloppen. Dat is niet erg, maar na ongeveer 42 pagina’s academische hoogdravende taal begint het toch wel een beetje te vervelend te worden. Dan worden de onderwerpen zoals “Wat is werkelijkheid?” aangehaald. Heu? Dat hoort toch bij filosofie? “Als je het niet kunt beschrijven, bestaat het dan wel?” *zucht* Moeilijk doen om het moeilijk doen denk ik dan.

Omdat ik stiekem toch een beetje eigenwijs ben volgt hierbij mijn omschrijving van een organisatie. (Dit past overigens niet in de Van Dale)

Omschrijving Organisatie (by Kees)

Inleiding
Als iets, bijvoorbeeld een organisatie, bestaat uit meerdere elementen die voortdurend individueel veranderen, bestaat het dan wel? Het bestaat ontegenzeggelijk want we hebben er iedere dag mee te maken, maar is het ook te beschrijven? Niet als je als doel hebt om het onderwerp te kaderen. Iemand zal dan altijd een uitzondering, tegenstrijdigheid of tegenstelling weten te vinden (vooral academici dus). Deze onmogelijkheid is namelijk het logische gevolg van de aard van deze verzameling elementen. Deze elementen hebben individueel verschillende variabelen die continue in waarde en prioriteit veranderen. In het gunstigste geval is er dus een moment in de tijd te beschrijven als er voldoende feiten voor de wenselijke beschrijving voorhanden zijn.

Je vind dit een lastige alinea? Nou, dan heb ik nog wel ander leesvoer voor je waarvan je wenkbrauwen helemaal in de stress schieten! Maar dat ter zijde, laten we verder gaan.

Het hoogst haalbare doel van de omschrijving van een organisatie is dus de situatie op een bepaald moment mbv de beschikbare feiten op dat moment vanuit een vooraf gekozen perspectief. Dichterbij de werkelijkheid kun je niet komen.

Omschrijving
In zijn algemeenheid bestaat een organisatie uit meer dan één object. Dat kan een mens zijn, maar ook een dier. Het is in ieder geval een levend wezen. Een organisatie is in essentie de verbinding van deze elementen. Dit is namelijk hetgeen wat hun bind. Dat kan een doel zijn, maar ook een situatie of een wens. Er kunnen overigens meerdere verbintenissen tegelijkertijd zijn die de losse elementen op dat moment verbinden.

Toevoeging
Andere vraag, waarom zou je concept organisatie willen beschrijven? Om daarmee aan te tonen dat het bestaat, of om er iets mee te doen? Het antwoord op deze laatste vraag zal de toetsing van de beschrijving zijn. In normaal Nederlands, de beschrijving zal kloppen als je ermee de vraag kan beantwoorden wat je met de omschrijving wilt gaan doen.

Samenvattend, het doel van de omschrijving bepaald of een omschrijving van een organisatie klopt. En dan is het ook nog eens alleen maar geldig op een bepaald moment in tijd. Ergo, een eenduidige omschrijving voor een organisatie bestaat dus niet.

Hadden ze daar nu die 42 kantjes voor nodig?

Zo! Einde frustratie en ik ga weer verder met leren. “Organisation Theory”

<frustratie modus uit>

Update: Ik dacht dat “Organisatie Wetenschappen” moeilijk kon doen. Nou, we hebben een winnaar! “Organisation Theory” kan het nog moeilijker benaderen. *Aargghh…*

Gepubliceerd door

Kees-Jan

It takes one to know one