Algemeen Beschaafd Nederlands

Taal is noodzakelijk voor het behouden van een cultuur. In taal zitten uitdrukkingen, gezegden en gewoontes opgesloten. Taal is daarmee de uiting en bewaarder van een cultuur. Met het afscheid nemen van een taal gaat de bijbehorende cultuur verloren. Iedere taal is uniek en iedere taal heeft woorden en uitdrukkingen die niet in een andere taal om te zetten zijn. Dat dient gerespecteerd te worden. Wittgenstein had hier een stelling over: Als je het niet kunt beschrijven, bestaat het dan wel?” Verder lezen Algemeen Beschaafd Nederlands