De afspiegeling van de samenleving

Laat ik beginnen te zeggen dat ik geen politieke opleiding genoten heb, maar het staat mij bij dat een democratische regering een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving. Dit is waarop het concept democratie gebaseerd is. Anders had het een dictatuur geheten.

Vanaf de zijlijn volg ik de vorming van het nieuwe kabinet. Ik schrijf bewust het ‘nieuwe kabinet’ in plaats van ‘ons kabinet’ omdat het steeds onduidelijker voor mij wordt. Onze samenleving is gelukkig een rijk gekleurde samenleving. Deze rijke gekleurdheid houdt de nuance erin en dwingt ons de ander te begrijpen. In Amerika heb je bijvoorbeeld de keuze uit twee partijen, de democraten of de republikeinen. En dit uitgangspunt is wat mij betreft te zwart wit om een afspiegeling van een maatschappij te kunnen zijn.
Verder lezen De afspiegeling van de samenleving

Algemeen Beschaafd Nederlands

Taal is noodzakelijk voor het behouden van een cultuur. In taal zitten uitdrukkingen, gezegden en gewoontes opgesloten. Taal is daarmee de uiting en bewaarder van een cultuur. Met het afscheid nemen van een taal gaat de bijbehorende cultuur verloren. Iedere taal is uniek en iedere taal heeft woorden en uitdrukkingen die niet in een andere taal om te zetten zijn. Dat dient gerespecteerd te worden. Wittgenstein had hier een stelling over: Als je het niet kunt beschrijven, bestaat het dan wel?” Verder lezen Algemeen Beschaafd Nederlands

‘How do you underbuild that?’

Kamer tegen opmars Engels op universiteit

Den Haag, 8 april. De fracties van CDA, SP en PVV, samen de helft van de Tweede Kamer, zijn kritisch over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Dat bleek vanochtend in een Kamerdebat over vreemde talen in het onderwijs.

Het CDA heeft begrip voor Engelstalige masters (het tweede, gespecialiseerde deel van een studie) op technische of landbouwuniversiteiten, maar vraagt zich af of „masteropleidingen Nederlands recht ook in het Engels moeten”. De SP is „niet enthousiast” over het fenomeen dat studenten soms geen Nederlandstalige master meer kunnen kiezen. De PVV vreest dat het Nederlands in het hoger onderwijs „verwordt tot een boerendialect”. (nrc.nl)

De gemiddelde Nederlandse student is niet in staat fatsoenlijk Nederlands te schrijven. Mijn recht om dit te stellen is het feit dat ik de afgelopen zes jaar student ben geweest . Tijdens mijn HBO en mijn WO studie zijn mijn wenkbrauwen regelmatig in de stress geschoten bij het zien van werk van mijn medestudenten. Een verplichte les Nederlands op zowel het HBO als op het WO is mijns inziens geen overbodige luxe.

Verder lezen ‘How do you underbuild that?’