‘How do you underbuild that?’

Kamer tegen opmars Engels op universiteit

Den Haag, 8 april. De fracties van CDA, SP en PVV, samen de helft van de Tweede Kamer, zijn kritisch over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Dat bleek vanochtend in een Kamerdebat over vreemde talen in het onderwijs.

Het CDA heeft begrip voor Engelstalige masters (het tweede, gespecialiseerde deel van een studie) op technische of landbouwuniversiteiten, maar vraagt zich af of „masteropleidingen Nederlands recht ook in het Engels moeten”. De SP is „niet enthousiast” over het fenomeen dat studenten soms geen Nederlandstalige master meer kunnen kiezen. De PVV vreest dat het Nederlands in het hoger onderwijs „verwordt tot een boerendialect”. (nrc.nl)

De gemiddelde Nederlandse student is niet in staat fatsoenlijk Nederlands te schrijven. Mijn recht om dit te stellen is het feit dat ik de afgelopen zes jaar student ben geweest . Tijdens mijn HBO en mijn WO studie zijn mijn wenkbrauwen regelmatig in de stress geschoten bij het zien van werk van mijn medestudenten. Een verplichte les Nederlands op zowel het HBO als op het WO is mijns inziens geen overbodige luxe.

Verder lezen ‘How do you underbuild that?’